Selecteer een pagina

Van een GezondDorp naar een GezondLand

Gezond Peelland

Er waart nog een virus door Nederland, een gezondheidsvirus. Steeds meer mensen beseffen dat ze weerbaarder en gelukkiger worden als ze aan hun gezondheid werken. In steden en dorpen bloeien initiatieven op om samen vitaler te worden. De overheid ondersteunt dat met een Preventieakkoord en GROZ-fieldlabs.

Gezond Peelland is een initiatief van bewoners en artsen uit de Peelregio. Samen met zorgverleners, bedrijven, hulpverleners en overheden wordt een offensief ingezet gericht op een betere gezondheid voor de bewoners.

Wie

Gezond Peelland wordt gedragen door bewoners en regionale netwerkpartners. Het is een initiatief van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn en Stichting GezondDorp Leende.

Je Leefstijl Als Medicijn, opgericht door Helmonder Wim Tilburgs, is een kenniscentrum voor gezondheidsverbetering door leefstijlverandering.

GezondDorp is een gemeenschapsinitiatief in Leende, opgezet door de artsen Hans van Kuijk en Norbert van den Hurk, gericht op gezondheidsverbetering door middel van voorlichting en begeleiding

Landelijke partners

Landelijke partners zijn het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (LifeStyle4Health).

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is een netwerkorganisatie van kennisinstellingen, opgericht door TNO en het LUMC, gericht op onderzoek rond leefstijlgeneeskunde.

Gezond Peelland is kandidaat GROZ-fieldlab (‘GROZzerdam’) van Health~Holland, Top Sector Life Sciences & Health van het ministerie van EZ.

Wat

Uitgangspunten van Gezond Peelland zijn de eigen regie en leefstijlverbetering van de bewoners. Het programma wordt in co-creatie met bewoners, zorgverleners en andere betrokkenen vormgegeven. Samen met TNO worden tools ontwikkeld voor een community-aanpak van gezondheidsverbetering.
Voorgenomen activiteiten zijn storytelling en awareness building, onder meer met belevingsmarkten. Met het inrichten van Suikerhuizen wordt de diabetesproblematiek in wijken met een lagere sociaaleconomische status aangepakt. Met kinderen en jongeren wordt aan een gezonde leefomgeving gewerkt. In samenwerking met moslimorganisaties, zorginstellingen en sportcentra wordt een programma opgezet voor gezondheidsverbetering rond de ramadan. Met de Universiteit Leiden wordt een reïntegratieproject van diabetespatiënten gestart.
Chronische ziekten en overgewicht verlagen de leefkwaliteit, houden de ongelijkheid in stand en maken mensen vatbaarder voor infecties. Samen kunnen we er wat aan doen.

In het hart van het Peelland ligt Helmond

Gezond Helmond

www.gezondhelmond.nl wil ‘Joepen en Wimmen’ gezonder maken. Joep en Wim zijn Helmonders die chronische gezondheidsklachten hadden. Door een verandering van leefstijl gebruiken ze nu minder medicijnen, hebben ze meer energie en doen ze weer helemaal mee. GezondHelmond.nl is een initiatief om veel meer Helmonders hetzelfde te gunnen.

Helmonder Wim Tilburgs

Initiatiefnemer van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn en ervaringsdeskundige Wim Tilburgs stelt zich graag aan je voor in de volgende video. Wim’s verhaal is er één die veel mensen heeft geholpen en gemotiveerd om echt het roer om te gooien… en dit volhouden uiteraard!

Helmonder Joep Meulendijks

Joep heeft met ons online leefstijlprogramma zijn diabetes type 2 doorbroken en is in 6 maanden 15 kilo afgevallen en heeft 20 centimeter buikomvang minder.

Website GezondHelmond.nl

Inmiddels is de samenwerking via de preventietafels van de Gemeente Helmond geconcretiseerd. En zijn we gestart met het opzetten van de communitywebsite, een duurzaam wijkplatform, als onderdeel van de infrastructuur van de wijk en in eigendom van de bewoners. Een plek waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden voor het delen van informatie, voor onderlinge communicatie en alerlei vormen van samenwerking. Een plek waar veiligheid en privacy gewaarborgd zijn omdat de bewoners eigenaar zijn van de data

Ga naar www.gezondhelmond.nl en doe mee.

Ambassadeurs Gezond Peelland

Willy van de Kerkhof

Willy van de Kerkhof

Ex voetbalprofessional Nederlands Elftal

Toine Manders

Toine Manders

Europarlementariër

Frans Stienen

Frans Stienen

Politicus - bestuurder

GezondDorp Leende

Huisarts Norbert van den Hurk

Norbert is samen met sportarts Hans van Kuijk initiatiefnemer van GezondDorp. Norbert is in 2019 gekozen tot leefstijlarts van het jaar door de vereniging Arts en Leefstijl.

Leefstijlgeneeskunde

Om de Helmonders te helpen om gezonder te worden passen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de leefstijlgeneeskunde toe.

→ Video en uitgebreid artikel over leefstijlgeneeskunde

Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving

GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg. Binnen het GROZ initiatief slaan patiënten, burgers, zorgprofessionals, ondernemers en financiers de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie.

GROZ is een initiatief gestart door o.a. de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en wordt gezamenlijk uitgevoerd met partners en stakeholders.

Gezond Peelland is in gesprek met Health~Holland voor samenwerking.

Oproep tot samenwerking

Wij willen graag met alle partijen de handen ineen slaan op weg naar een gezonde stad en we komen graag met je in contact via het contactformulier van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Contactpersoon:  Wim Tilburgs

 

 

Gezond Peelland