Selecteer een pagina
Gezond Peelland GezondDorp

Wat is leefstijlgeneeskunde

Inleiding

Op 8 februari heeft Stichting Je Leefstijl Als Medicijn de workshop leefstijlgeneeskunde verzorgt op de werkconferentie preventie in het zorgstelsel. Een mooie gelegenheid om de verworven inzichten van de laatste jaren te delen. Onze visie kwam al naar voren omdat we de workshop hebben verzorgt met drie sprekers want leefstijlgeneeskunde is een samenwerking van wetenschap, zorgverlener, zorgconsument, de overheid en het bedrijfsleven. Namens de wetenschap sprak professor Hanno Pijl, Internist Yvo Sijpkens gaf zijn visie als zorgverlener en Wim Tilburgs die spreekt als zorgvrager en namens de mensen aangesloten bij Stichting JLAM. De overheid was betrokken omdat de workshop is georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met de vereniging van Nederlandse gemeenten.

Samenvatting

Meer dan 10 miljoen mensen in Nederland heeft een of meer chronische aandoeningen, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten of dementie. Bij personen ouder dan 75 jaar gaat het zelfs om 95%, maar bij personen jonger dan 40 jaar gaat het ook om meer dan 40%. Ons huidige zorgsysteem heeft zijn wortels in de negentiende eeuw en is om meerdere redenen niet ingericht om al deze patiënten adequaat te behandelen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het overgrote deel van deze aandoeningen is te herleiden tot dezelfde oorzaak, namelijk Metabole Disfunctie. Nieuwe ervaringen uit de medische praktijk en resultaten uit online patiënten-communities laten zien dat de tijd rijp is voor een andere aanpak: Leefstijlgeneeskunde.

→ Lees het hele artikel op de website van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

360 graden diagnose leefstijlgeneeskunde