Selecteer een pagina

Helmonds Preventieakkoord

De gemeente Helmond heeft het initiatief genomen voor een gezonder Helmond

We willen graag dat álle Helmonders gezond en gelukkig door het leven gaan, en bovendien willen we dat de gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden.

Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet: Een gezonde leefstijl is voor de één makkelijker te realiseren dan voor de ander. En daarom denken wij dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor die leefstijl en en daarmee samenhangende factoren; om Helmonders te helpen met het maken van gezonde keuzes.

 

Drie aandachtsgebieden voor de preventietafels

N

Een rookvrij Helmond

N

Gezond eten en bewegen in Helmond

N

Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik

Helmondse doelstelling voor 2024

In 2024 zien we in een aantal indicatoren een daling in de gezondheidsverschillen tussen diverse wijken, doordat concrete maatregelen en afspraken zijn gemaakt over te bereiken resultaten van het terugdringen van gezondheidsverschillen, waarbij de Helmondse organisaties zich inzetten voor leefstijl thema’s genoemd in dit preventieakkoord.

Helmondse doelstelling voor 2040

In 2040 zijn de gezondheidsverschillen kleiner met 30% en leven Helmonders 5 jaar langer in goede gezondheid.

Infographic preventieakkoord gemeente Helmond

Download de infographic via de website van de gemeente Helmond